ABIT | Al. Niepodległości 712 | 81-855 Sopot | tel. 58 551-02-71